REGULAMENT “MAGIA VINULUI ROMANESC - MAGIC FM 2016”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR. PERIOADA DE DESFASURARE

Campania „Magia vinului romanesc la Magic FM 2016“ este organizata de societățile:

 MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319G, City Building, sectiunea B, etaj 7, sector 6, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, operator de date cu caracter personal inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). – „Organizatorul MGSI”

si

FHS MEDIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Agnita, nr. 62, ap. 4, sector 6, punct de lucru / sediu corespondenta in Bucuresti, Str. Lugoj, nr.33, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/363/2014, (denumiti, in cele de mai jos, impreuna, “Organizatorii”)

Campania se va desfasura conform prezentului regulament („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, atat la sediul Organizatorului MGSI cat si pe site-ul www.magicfm.ro.  

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligati sa justifice aceste decizii si fara a fi obligati la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.magicfm.ro  sau dupa anuntarea acestora pe postul radio Magic FM.

Niciuna dintre parti nu urmareste un scop material. Desfasurarea Campaniei in forma extinsa implica obtinerea unui beneficiu de imagine comun pentru Organizatori.

Campania este organizata si se va desfasura in perioada 19 septembrie 2016 - 28 octombrie 2016, pe postul de radio Magic FM, al carui titular de licenta audiovizuala este societatea A.G. Radio Holding S.R.L. („Radiodifuzor”).

In fiecare zi, de Luni pana Vineri, din perioada 19 septembrie 2016 - 28 octombrie 2016, la postul de radio Magic FM vor avea loc cate 4 concursuri ale Campaniei, dintre acestea 3 concursuri vor avea ca premii cate un bax de vin, iar un concurs va avea ca premiu o vizita pentru 2 persoane, cazare si mese la Podgoria Cotnari, jud. Iasi, asa cum se mentioneaza mai jos.

 

SECTIUNEA 2. CONDITIILE DE PARTICIPARE

Poate participa la Concursurile Campaniei orice persoana fizica care a implinit varsta de 18 ani pana la data de 19 septembrie 2016 (data de incepere Campanie/concurs), domiciliata pe teritoriul Romaniei si care detine o carte/ un buletin de identitate valabil, si care s-au inscris in Campanie conform conditiilor din Regulament, exceptie facand angajatii Organizatorilor, precum si rudele de gradul intai ale acestora. De asemenea, sunt exceptati toti angajatii Radiodifuzorului si rudele de gradul intai ale acestora, precum si partenerii contractuali, subcontractorii si imputernicitii Radiodifuzorului sau ai Organizatorilor care sunt implicati in organizarea si derularea Campaniei, respectiv rudele de gradul intai ale acestora.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorilor (de catre oricare dintre participanti) si documentele puse la dispozitie de catre participanti, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

In vederea participarii la Concursurile Campaniei, participantilor nu le vor fi impuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de catre Organizatori. Cu toate acestea, participantii vor suporta pe cont propriu cheltuielile normale pentru servicii care fac posibila participarea la Concurs si anuntarea castigatorilor, precum servicii de internet, telefonie, servicii radio, cheltuieli cu deplasarea la locul predarii marelui premiu, etc., precum si impozitul pe venit aplicabil, dupa caz, pentru premiile acordate.

Fiecare persoana poate sa participe la concursurile Campanieie o singura data.

Participarea la Concursurile Campaniei prezuma cunoasterea si acceptarea integrala a prezentului Regulament, participantii obligandu-se sa respecte Regulamentul si orice dispozitii legale aplicabile in materie. Legea aplicabila este legea romana.

 

SECTIUNEA 3. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI. PREMII

In perioada 19 septembrie 201628 octombrie 2016 ascultatorii sunt invitati sa se inscrie pe site-ul www.magicfm.ro, la sectiunea dedicata Campaniei Magia Vinului Romanesc la Magic FM 2016 si sa completeze formularul disponibil in vederea înscrierii la Concursurile Campaniei. Inscrierea la Concursurile Campaniei poate avea loc si prin SMS la numarul 0735 600 100 (numar cu tarif normal). Inscrierea prin SMS se realizeaza prin trimiterea unui SMS la numarul mentionat mai sus, care sa cuprinda textul MAGIA VINULUI precum si numele si orasul persoanei care trimite SMS-ul.

In fiecare zi, de Luni pana Vineri, din perioada 19 septembrie 2016 - 28 octombrie 2016, la postul de radio Magic FM vor avea loc 4 (patru) concursuri ale Campaniei, dintre acestea 3 (trei) concursuri vor avea ca premii cate un bax de vin (bax=6 sticle vin), iar 1 (unu) concurs va avea ca premiu o vizita pentru 2 persoane, cazare si mese la Podgoria Cotnari, jud. Iasi.

Inainte de fiecare concurs, realizatorul de programe va anunta premiul concursului, respectiv bax de vin sau vizita la Podgoria Cotnari, jud. Iasi.

Astfel, zilnic vor fi extrasi, dintre cei inscrisi atat prin completarea formularului de concurs al Campaniei cat si prin SMS, cate un ascultator pentru fiecare concurs. Fiecare dintre acestia vor fi invitati sa participe la concursul cu premiul anuntat. Pentru a fi declarat castigator ascultatorul extras trebuie sa ofere raspunsul corect, al unei intrebari a carui enunt a fost mentionat anterior, pe postul de radio Magic FM. In situatia in care ascultatorul extras nu doreste sa participe la concursul cu premiul anuntat, atunci acesta are posibilitatea de a refuza participarea la concursul respectiv, insa inscrierea lui ramane valabila. In aceasta situație realizatorul de programe va extrage un alt ascultator. In cazul in care raspunsul oferit de catre ascultatorul extras este gresit, se va extrage un alt ascultator dintre cei inscrisi conform Regulamentului**.

**Daca in urma extragerii si a declararii castigatorului, persoana care a castigat nu este disponibila pentru a efectua o excursie in acel weekend, sau nu a implinit varsta de 18 ani, atat el/ea cat si persoana care il/o insoteste, castigatorul este descalificat si se va efectua o noua extragere.

 

Vizita la Podgoria Cotnari, jud. Iasi va avea loc in weekendul 4 - 6 noiembrie 2016, aceasta data nu poate fi modificata.

Premiile acordate:

- cate 3 premii pe zi, constand in cate un bax de vin (un bax=6 sticle vin), cu o valoare cuprinsa intre 90 lei si 180 lei / bax*.

In total vor fi acordate 120 premii constand in baxuri de vin in valoare totala de 14.400 lei.

* baxurile de vin sunt puse la dispozitie de catre Organizatorul FHS MEDIA SRL.

- cate 1 premiu pe zi, constand in vizita pentru 2 persoane, cazare si mese la Podgoria Cotnari jud. Iasi*, in valoare de pana la 600 lei. In total vor fi acordate cate 5 (cinci) premii pe saptamana, constand in vizita pentru 2 persoane, cazare si mese la Podgoria Cotnari, jud. Iasi. in valoare de pana la 600 lei, pentru perioada 19 septembrie 2016 - 28 octombrie 2016.

*Excursia la Podgoria Cotnari, jud. Iasi cuprinde zilele de sambata si duminica.

Acordarea premilor constand in: vizita pentru 2 persoane, cazare si mese la Podgoria Cotnari, jud. Iasi cade in sarcina Organizatorului FHS MEDIA, toate formalitățile de acordare a acestora se vor îndeplini si vor cadea in sarcina ORGANIZATORULUI FHS MEDIA, acesta asumandu-si orice obligatie si raspundere in legatura cu acestea.

Cheltuielile de transport efectuate de câștigătorii cu deplasarea pana la Podgoria Cotnari, jud. Iasi vor fi suportate de catre Organizatorul M.G.S.I., prin decontarea de bonuri combustibil, bilet de calatorie (tren, avion, autocar) in limita a 500lei/castigator, pentru fiecare castigator. Neprezentarea documentelor justificative implica nedecontarea cheltuielilor de transport de catre Organizatorul MGSI.  Documentele justificative [bon combustibil, bilet de calatorie (tren, avion, autocar)] acceptate spre decontare trebuie sa fie in legatura cu vizita la Podgoria Cotnari, jud. Iasi, respectiv sa fie emise cu data vizitei.

Organizatorii isi rezerva dreptul de adauga la concurs si alte premii in afara de cele enuntate mai sus.

Persoanele care se vor inscrie la Concurs au obligatia de a furniza Organizatorilor date reale si corecte.

Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta si numar de telefon) furnizate realizatorilor de programe, pe site-ul magicfm.ro si cele furnizate  ulterior desemnarii participantului respectiv drept castigator al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorii sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

Fiecare persoana se poate inscrie la concursurile Campaniei numai o singura data.

Nu este posibila inlocuirea premiilor cu premii in bani si nu se accepta cedarea premilor catre unul sau mai mulţi terţi..

Participantii la concursurile Campaniei vor fi anuntati in direct, imediat dupa momentul participarii, daca sunt castigatori. In aceasta calitate vor fi apoi contactati de catre un reprezentant al Organizatorilor pentru detaliile legate de intrarea in posesie a premiilor.

Castigatorii vor fi contactati cu ajutorul datelor personale comunicate realizatorului de programe sau pe site la momentul inscrierii.

Intrarea in posesia premiilor se va face in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor, in cazul premiilor constand in baxuri de vin. Formalitățile de acordare a premilor si incheierea procesului de predare primire premiu vor fi indeplinite de catre Organizatorul MGSI la sediul acestuia din Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319G, City Building, sectiunea B, etaj 7, sector 6.

In cazul premilor constand in vizita pentru 2 persoane, cazare si masa la Podgoria Cotnari formalitatile de intrare in posesie se vor efectua de catre Organizatorul FHS MEDIA. Organizatorul MGSI nu va putea fi tras la raspundere pentru neacordarea premiilor conform prezentul Regulament, sarcina indeplinirii formalitatilor de acordare a premilor si incheierea procesului de predare primire premiu este a Organizatorului FHS MEDIA.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul este inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Prin participarea la acest Concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

- colectarea si prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la Concurs si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament.

- stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorii vor pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.

Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, Participantii pot transmite o cerere scrisa, datata si semnata, la urmatoarea adresa: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319, City Building, etaj 7, sector 6.

SECTIUNEA 5. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Fiecare dintre Organizatori va calcula, retine de la castigator si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii si jocuri de noroc, conform art. 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, conform premilor acordate de acestia. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor asupra Premiului castigat de catre participanti.

Organizatorul si Radiodifuzorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet sau telefonice a participantilor. Organizatoriiul si Radiodifuzorul nu raspund pentru eventuale disfunctionalitati in derularea campanilei ”MAGIA VINULUI ROMANESC  - Magic FM 2016”  ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet sau altii asemenea.

SECTIUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Organizatorii nu isi vor asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorii nu raspund pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

SECTIUNEA 8. DIVERSE

Pentru aducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorilor, acestia poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati.

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.