REGULAMENT “ Bun venit in echipa Magic FM”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR. PERIOADA DE DESFASURARE

Organizatorul campaniei „Bun venit in echipa Magic FM“ este S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319, Sema Park, Cladirea City, Riverside View, etaj 7, sector 6.

Concursul se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Acest regulament este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, incepand cu data de 15 decembrie 2013, pe site-ul www.magicfm.ro

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligat sa justifice aceste decizii si fara a fi obligat la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Concursului sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.magicfm.ro

Concursul este organizat si se va desfasura pe site-ul www.magicfm.ro si pe postul de radio Magic FM,, al carui titular de licenta audiovizuala este S.C. A.G. Radio Holding S.R.L. („Radiodifuzor”), in perioada 16 decembrie 2014 - 15 ianuarie 2015.  

SECTIUNEA 2. CONDITIILE DE PARTICIPARE

Poate participa la Concurs orice persoana fizica, domiciliata pe teritoriul Romaniei, care a implinit varsta de 18 ani, exceptie facand angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul intai pana la gradul patru ale acestora. De asemenea, sunt exceptati toti angajatii Radiodifuzorului si rudele de gradul intai ale acestora, precum si partenerii contractuali, subcontractorii si imputernicitii Radiodifuzorului sau ai Organizatorului care sunt implicati in organizarea si derularea Concursului, respectiv rudele de gradul intai pana la patru ale acestora.

 

 

SECTIUNEA 3. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI. PREMII

Incepand cu 16 decembrie 2013 ascultatorii Magic FM pot participa la concursul "Bun venit in echipa Magic FM" contribuind astfel la alcatuirea listei cu cantece  care se vor auzi la Magic FM, incepand cu 28  Decembrie.

Astfel, cei care doresc sa participe la concursul se pot inscrie cu datele personale pe site-ul www.magicfm.ro., in pagina dedicata concursului si pot vota cantecele favorite din lista prezentata in pagina. Pentru a participa la tragerea la sorti pentru premiile puse in joc, ascultatorii trebuie sa recomande concursul catre 5 alte persoane prin completarea campurilor aferente cu datele acestora.

Extragerea castigatorilor are loc pe 15 ianuarie 2015. Un ascultator va fi invitat sa aleaga in direct la postul de radio Magic FM, 3 (trei) numere dintr-un interval de numere care va fi comunicat pe loc, tot in direct. Intervalul de numere cuprinde numere de inscriere la concurs ale ascultatorilor care au recomandat concursul catre alte 5 persoane.

Cei trei ascultatori cu cele 3 numere de participare la concurs vor fi declarati castigatori.

Organizatorul isi rezerva dreptul de adauga la concurs si alte premii in afara de cele prezentate in regulament.

Persoanele care vor participa la Concurs au obligatia de a furniza Organizatorului date reale si corecte. Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, numar de telefon) furnizate Organizatorului si cele prezentate ulterior, in momentul inmanarii premiului anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorul sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

Fiecare persoana poate sa participe la concurs o singura data.

Toti castigatorii vor fi anuntati in direct pe postul de radio „Magic FM” si vor fi contactati de catre Organizator pentru punerea in posesie a premiilor. Castigatorii vor fi contactati cu ajutorul datelor personale comunicate pe site-ul www.magicfm.ro sau realizatorului de programe, la momentul concursului, in termen de 20 zile de la participarea la concurs.

Premii:

1. 1 weekend* (2 persoane) pe Valea Prahovei in valoare de pana la 600 lei;

2. 1 sejur** (2 persoane) la ski in Bulgaria in valoare de pana la 2000 lei.

** Sejurul in Bulgaria contine: cazare 5 nopti cu demipensiune in Bansko sau similar.
 
*Weekendul pe Valea Prahovei contine: 2 nopti cazare cu mic dejun.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul este inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Prin participarea la acest Concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

- colectarea si prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la Concurs si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament.

- stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.

Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, Participantii pot transmite o cerere scrisa, datata si semnata, la urmatoarea adresa: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319, Sema Park, Cladirea City, Riverside View, etaj 7, sector 6.

SECTIUNEA 5. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, retine de la castigator si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii si jocuri de noroc, conform art. 75 alin. 1, art. 77 alin. 1, alin. 3, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor asupra Premiului castigat de catre participanti.

Organizatorul si Radiodifuzorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet a participantilor. Organizatorul si Radiodifuzorul nu raspund pentru eventuale disfunctionalitati in derularea campanilei "Bun venit in echipa Magic FM"  ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet sau altii asemenea.

SECTIUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

SECTIUNEA 8. DIVERSE

Pentru aducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati.

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.