REGULAMENT “Castiga cu Propolis C un Kit Antiraceala sau indeplineste-ti o dorinta la Magic FM”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR. PERIOADA DE DESFASURARE

Organizatorul campaniei „Castiga cu Propolis C“ este S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319G, Sema Park, Cladirea City, Riverside View, etaj 7, sector 6.

Concursul se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Acest regulament este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, incepand cu data de 6 noiembrie 2014, pe site-ul www.magicfm.ro

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligat sa justifice aceste decizii si fara a fi obligat la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Concursului sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.magicfm.ro

Concursul este organizat si se va desfasura in perioada 10 noiembrie - 5 decembrie 2014, pe postul de radio Magic FM, cu inscrieri pe site-ul www.magicfm.ro, al carui titular de licenta audiovizuala este S.C. A.G. Radio Holding S.R.L. („Radiodifuzor”).

SECTIUNEA 2. CONDITIILE DE PARTICIPARE

Poate participa la Concurs orice persoana fizica care a implinit varsta de 18 ani, domiciliata pe teritoriul Romaniei, exceptie facand angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul intai ale acestora. De asemenea, sunt exceptati toti angajatii Radiodifuzorului si rudele de gradul intai ale acestora, precum si partenerii contractuali, subcontractorii si imputernicitii Radiodifuzorului sau ai Organizatorului care sunt implicati in organizarea si derularea Concursului, respectiv rudele de gradul intai ale acestora.

 

SECTIUNEA 3. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI. PREMII

In perioada sus mentionata ascultatorii sunt invitati sa se inscrie pe site-ul www.magicfm.ro, la sectiunea dedicata concursului "Castiga cu Propolis C". Dupa completarea formularului cu datele personale, ascultatorii sunt invitati sa scrie in spatiul dedicat DORINTA pe care ar dori sa le-o indeplineasca Propolis C.

In perioada 10 noiembrie - 5 decembrie, in fiecare zi de Luni pana Joi, va fi extras cate 1 (un) ascultator pe zi, dintre ascultatorii care s-au inscris pe site. Ascultatorului i se va adresa in direct o intrebare si, la raspunsul corect, va fi declarat castigsator.

In zilele de Vineri din perioada 10 noiembrie - 5 decembrie, va fi extras 1 (un ascultator) dintre toti cei care s-au inscris pana in acel moment, care va castiga 1 Kit Antiraceala si premiul "Indeplinirea dorintei".

Premiile acordate:

- pentru concursurile de Luni pana Joi, 10 noiembrie - 5 decembrie:

1 premiu / zi, 5 premii pe saptamana = 20 Kituri Antiraceala

Fiecare Kit Antiraceala contine: 1 Vesta, 1 umbrela, 1 Propolis C Racela si Gripa Adulti, 1 Propolis C Raceala si Gripa Kids, 1 Propolis C Echinacea.

Valoare: 250 lei.

- pentru concursurile din zilele de Vineri, 10 noiembrie - 5 decembrie:

1 premiu "dorinta" / Vineri, 4 premii total perioada.

Prin "dorinta", in cuprinsul prezentului regulament, se intelege acordarea, achizitia de bunuri si/sau servicii accesibile, disponibile pe teritoriul Romaniei, realizabile, in suma maxima de 500 RON (suma bruta, TVA inclus)/per castigator si care sunt morale, legale, nu pun in pericol sanatatea si/sau integritatea fizica a castigatorilor sau a altor persoane. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza indeplinirea acelor dorinte care, la discretia sa, sunt considerate ca neindeplinind criteriile mentionate in prezentul regulament sau care sunt apreciate de catre Organizator ca irealizabile din orice motive, caz in care Organizatorul va acorda castigatorului un tichet cadou/voucher de cumparaturi in valoare de maxim 500 RON/inclusiv TVA.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de adauga la concurs si alte premii in afara de cele enuntate mai sus.

Persoanele care se vor inscrie la Concurs au obligatia de a furniza Organizatorului date reale si corecte.

Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta si numar de telefon) furnizate realizatorului de programe si cele furnizate  ulterior desemnarii participantului respectiv drept castigator al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorul sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

Fiecare persoana se poate inscrie la concurs numai o singura data.

Nu este posibila inlocuirea premiilor cu premii in bani.

Nu este posibila cesionarea premiilor.

Participantii la concursul telefonic vor fi anuntati in direct, imediat dupa momentul participarii, daca sunt castigatori. In aceasta calitate vor fi apoi contactati de secretariatul organizatorului pentru detaliile legate de intrarea in posesie a premiilor.

Castigatorii vor fi contactati cu ajutorul datelor personale comunicate realizatorului de programe sau pe site la momentul inscrierii.

Intrarea in posesia premiilor se va face in termen de 30 zile de la data anuntarii castigatorilor.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul este inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Prin participarea la acest Concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

- colectarea si prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la Concurs si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament.

- stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.

Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, Participantii pot transmite o cerere scrisa, datata si semnata, la urmatoarea adresa: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319, Sema Park, Cladirea City, Riverside View, etaj 7, sector 6.

SECTIUNEA 5. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, retine de la castigator si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii si jocuri de noroc, conform art. 75 alin. 1, art. 77 alin. 1, alin. 3, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor asupra Premiului castigat de catre participanti.

Organizatorul si Radiodifuzorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet sau telefonice a participantilor. Organizatorul si Radiodifuzorul nu raspund pentru eventuale disfunctionalitati in derularea campanilei ”Castiga cu Propolis C la  Magic FM”  ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet sau altii asemenea.

SECTIUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

SECTIUNEA 8. DIVERSE

Pentru aducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati.

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.