REGULAMENT “MAGIA VINULUI ROMANESC - MAGIC FM”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR. PERIOADA DE DESFASURARE

Organizatorul campaniei „Magia vinului romanesc la Magic Fm“ este S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319G, Sema Park, Cladirea City, Riverside View, etaj 7, sector 6.

Concursul se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Acest regulament este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, incepand cu data de 13 octombrie 2014, pe site-ul www.magicfm.ro

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligat sa justifice aceste decizii si fara a fi obligat la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Concursului sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.magicfm.ro

Concursul este organizat si se va desfasura in perioada 13 octombrie - 15 noiembrie 2014, pe site-ul www.magicfm.ro si la postul de radio Magic FM, al carui titular de licenta audiovizuala este S.C. A.G. Radio Holding S.R.L. („Radiodifuzor”).

SECTIUNEA 2. CONDITIILE DE PARTICIPARE

Poate participa la Concurs orice persoana fizica care a implinit varsta de 18 ani, domiciliata pe teritoriul Romaniei, exceptie facand angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul intai ale acestora. De asemenea, sunt exceptati toti angajatii Radiodifuzorului si rudele de gradul intai ale acestora, precum si partenerii contractuali, subcontractorii si imputernicitii Radiodifuzorului sau ai Organizatorului care sunt implicati in organizarea si derularea Concursului, respectiv rudele de gradul intai ale acestora.

 

SECTIUNEA 3. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI. PREMII

In perioada sus mentionata ascultatorii sunt invitati sa se inscrie pe site-ul www.magicfm.ro, la sectiunea dedicata concursului Magia Vinului Romanesc. Dupa completarea formularului cu datele personale, ascultatorii sunt invitati sa raspunda la chestionarul din pagina de concurs.

Vor fi extrasi 5 (cinci) castigatori dintre ascultatorii care au raspuns corect la setul de intrebari, cate 1 (un) ascultator pe zi de luni pana vineri, saptamanal.

Tot in perioada mentionata anterior, in fiecare zi, la postul de radio Magic FM, se vor difuza sfaturi, recomandari, sau enunturi de tipul "stiati ca" legate de vin, consumul de vin, maniere si lifestyle, intr-un cuvant: "pontul zilei".

Astfel, pentru concursul Magia Vinului Romanesc de pe postul de radio Magic FM, realizatorii de programe vor extrage in mod aleatoriu dintre ascultatorii inscrisi pe site, cate 4 ascultatori pe zi, de luni pana miercuri, pentru a participa la concurs.  Ascultatorii vor fi contactati in direct, de catre realizatorii de programe Magic FM si vor fi invitati sa raspunda la 1(una) intrebare legata de "pontul" zilei.

In zilele de joi ale perioadei 13 octombrie - 15 noiembrie, tot dintre ascultatorii inscrisi pe site-ul www.magicfm.ro, vor fi extrasi 3 (trei) ascultatori, care au sansa de a efectua o vizita la podgoria (producatorul) prezentat in saptamana respectiva pe magicfm.ro

Ascultatorii vor fi contactati de catre realizatorii de programe Magic FM si vor fi invitati sa raspunda la 1 (una) intrebare, in direct pe postul de radio mentionat.

In zilele de vineri, ale aceleiasi perioade, Magic FM va mai acorda 3 (trei) premii, unor ascultatori care vor suna primii la invitatia realizatorilor de programe.

Premiile acordate:

- pentru raspunsurile corecte la chestionarul de pe site-ul www.magicfm.ro:

5 premii a cate 1 (un) set sticle vin.

- pentru raspunsurile corecte la intrebarea despre "pontul zilei" pe postul de radio Magic FM, cate 4 (patru) premii pe zi, luni - miercuri, in total 12 (douasprezece) premii constand fiecare in care 1 (un) set sticle de vin.

- pentru extragerile din fiecare zi de joi, 3 (trei) premii constand in vizite de 2 zile cu transport, cazare si mese incluse, la crama/podgoria/producatorul prezentat in saptamana curenta concursului. Premiul este pentru 2 (doua) persoane in total 3 (trei) premii pentru 6 (sase) persoane.

- pentru concursurile din zilele de vineri ale perioadei 13 octombrie - 15 noiembrie, se vor acorda 3 (trei) premii constand in 1 (un) set sticle vin + 1 album/carte lifestyle.

Premii acordate total:

- 20 seturi sticle de vin de la producatorul prezentat in saptamana curenta concursului. (numarul de sticle din set poate varia in functie de producator).

- 3 premii "vizita pentru doua persoane" la crama/podgoria prezentata in saptamana curenta concursului. *, **

- 3 premii carti/albume lifestyle (impreuna cu cate 1 set sticle vin).

*Excursia cuprinde zilele de sambata si duminica, cu preluare sambata de la domiciliul castigatorului si intoarcere duminica tot la domiciliul castigatorului. Cheltuielile de transport, cazare si masa aferente excursiei sunt asigurate de catre organizator.

**Daca in urma extragerii si a declararii castigatorului, persoana care a castigat nu este disponibila pentru a efectua o excursie in acel weekend, sau nu a implinit varsta de 18 ani, atat el/ea cat si persoana care il/o insoteste, castigatorul este descalificat si se va efectua o noua extragere.

Organizatorul isi rezerva dreptul de adauga la concurs si alte premii in afara de cele enuntate mai sus.

Persoanele care se vor inscrie la Concurs au obligatia de a furniza Organizatorului date reale si corecte.

Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta si numar de telefon) furnizate realizatorului de programe si cele furnizate  ulterior desemnarii participantului respectiv drept castigator al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorul sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

Fiecare persoana se poate inscrie la concurs numai o singura data.

Nu este posibila inlocuirea premiilor cu premii in bani.

Participantii la concursul telefonic vor fi anuntati in direct, imediat dupa momentul participarii, daca sunt castigatori. In aceasta calitate vor fi apoi contactati de secretariatul organizatorului pentru detaliile legate de intrarea in posesie a premiilor.

Castigatorii excursiilor vor fi extrasi saptamanal, in zilele de joi din perioada de concurs mentionata, prin tragere la sorti, dintre cei care s-au inscris in decursul saptamanii, pe site-ul www.magicfm.ro, cu datele personale si Cuvintele Magice completate corect. Toti cei care se inscriu pe site-ul www.magicfm.ro pentru a castiga o excursie la crama prezentata in saptamana respectiva trebuie sa fi implinit 18 ani si sa aiba disponibilitatea de a calatori in weekendul aferent saptamanii.

Toti castigatorii vor fi anuntati pe site-ul www.magicfm.ro in sectiunea dedicata concursului si vor fi contactati de catre Organizator pentru punerea in posesie a premiilor. Castigatorii vor fi contactati cu ajutorul datelor personale comunicate realizatorului de programe sau pe site la momentul inscrierii.

Intrarea in posesia premiilor se va face in termen de 30 zile de la data anuntarii castigatorilor, in cazul premiilor constand in sticle cu vin.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul este inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Prin participarea la acest Concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

- colectarea si prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la Concurs si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament.

- stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.

Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, Participantii pot transmite o cerere scrisa, datata si semnata, la urmatoarea adresa: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319, Sema Park, Cladirea City, Riverside View, etaj 7, sector 6.

SECTIUNEA 5. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, retine de la castigator si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii si jocuri de noroc, conform art. 75 alin. 1, art. 77 alin. 1, alin. 3, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor asupra Premiului castigat de catre participanti.

Organizatorul si Radiodifuzorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet sau telefonice a participantilor. Organizatorul si Radiodifuzorul nu raspund pentru eventuale disfunctionalitati in derularea campanilei ”MAGIA VINULUI ROMANESC  Magic FM”  ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet sau altii asemenea.

SECTIUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

SECTIUNEA 8. DIVERSE

Pentru aducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati.

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.